Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Tieteenfilosofia

Entten tentten

Lupasin viimeksi jatkaa rumien puhumista relativismin muodossa mutta jääköön se hieman tuonnemmaksi. Pohtiessani länsimaisen ajattelun historiaa olen huomannut sen noudattavan samanlaista heiluriliikettä ääripäiden välillä kuin…

Rumia sanoja

Jokaiseen maailmankuvaan sisältyy sekä toivottavia että kartettavia asioita. Toivottavia asioita yleensä vahvistetaan ja kartettavia puolestaan pyritään välttämään; tällä tavoin käsitykset todellisuudesta toimivat. Kartettavia asioita kuvaillaan,…